Leto 2018 je za gasilska društva, gasilske zveze in GZS volilno leto, torej leto, v katerem na novo izvolimo predsednika, poveljnika in ostale voljene funkcije.

Volitve bodo potekale na rednem letnem občnem zboru (ki bo za PGD Račna v soboto, 3. 3. 2018), volilna opravila pa so že v polnem teku.

Na podlagi 2. točke 2. odstavka 3. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev PGD Račna za obdobje 2018 do 2023, sprejetega na seji Upravnega odbora PGD Račna, dne 27. 11. 2017, je kandidacijska komisija na svojem zasedanju, dne 5. 12. 2017, sprejela naslednji

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE ORGANOV PGD RAČNA V LETU 2018.

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev PGD Račna za obdobje 2018 do 2023, sprejetega na seji Upravnega odbora PGD Račna, dne 28. 11. 2017, in Rokovnika volilnih opravil za volitve organov PGD Račna v letu 2018, sprejetega dne 5. 12. 2017, kandidacijska komisija objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD RAČNA.

Rokovnik volilnih opravil in Razpis kandidacijskega postopka se skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev PGD Račna za obdobje 2018 do 2023 objavita dne 27. 12. 2017 na oglasni deski in na spletni strani.

Na podlagi 13. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev PGD Račna za obdobje 2018 do 2023, sprejetega na seji Upravnega odbora PGD Račna, dne 28. 11. 2017, in Rokovnika volilnih opravil za volitve organov PGD Račna v letu 2018, sprejetega dne 5. 12. 2017, kandidacijska komisija objavlja

LISTO KANDIDATOV za posamezne funkcije v PGD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Predsednik kandidacijske komisije PGD Račna
Timotej Gruden, dipl. inž. el.

SPIN - intervencije v teku: Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica

ostali
2018
domaci
2015